Pozdravljeni,

 

do 24. maja poteka zbiranje 40.000 overjenih podpisov v podporo zahtevi za referendum ZA PITNO VODO, s katerim bo mogoče zavrniti sporno novelo Zakona o vodah. Novela bi med drugim omogočila razširjene možnosti gradenj na vodnih in priobalnih zemljiščih (spremenjeni 37. člen), in sicer objekte v javni rabi (hoteli, restavracije, parkirišča, nakupovalni centri, bencinski servisi, ceste ipd.) in enostavne objekte. Vse to do sedaj na vodnih in priobalnih območjih ni bilo dovoljeno. Problem je tako v samih posegih v vodne in obvodne ekosisteme in s tem velikem tveganju za poslabšanje stanja le-teh, negativnih vplivih na poplavno varnost, kot tudi v povečani možnosti za privatizacijo dostopa do vode (to namreč omogočajo luknje v zakonu).

 

Podpis je mogoče oddati elektronsko (z digitalnim podpisom preko SIGENCE) ali fizično z overitvijo na upravnih enotah. Overjen obrazec lahko pošljete po pošti na naslov: Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec, p.p. 1717, 1101 Ljubljana ali oddate na eni od prevzemnih točk po Sloveniji: https://zapitnovodo.si/lokacije/

 

Vse dodatne info o oddaji podpisov in o novem zakonu so še tule: https://zapitnovodo.si/