Ribja kulturna dediščina bo prispevala k aktivnemu ohranjanju in predstavljanju različnih elementov ribje kulturne dediščine kot vsebin kulturnega izobraževanja in kulturnega turizma na območju LAS Gorenjska košarica.

SKLAD: 
TRAJANJE OPERACIJE: 

oktober 2019 –  november 2020

PARTNERJI: 
 1. Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma,
 2. Občina Bohinj,
 3. Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj,
 4. Ribiška družina Bohinj,
 5. Zupan & Zupan, storitve in trgovina d.o.o.
SKUPNA VREDNOST OPERACIJE (NETO UPRAVIČENI STROŠKI + DDV):  
 • 192.874,05€, od tega vrednost ESPR (85 %) 140.400,51 €
OPIS OPERACIJE: 

Namen operacije Ribja kulturna dediščina je skozi aktivnosti konkretnega urejanja lokacij ribje kulturne dediščine na območju Bohinja, organizacije mrežnega Ribiškega festivala Gorenjske in oblikovanje načrta interpretacije ribje kulturne dediščine na območju LAS Gorenjska košarica prispevati k aktivnemu ohranjanju in predstavljanju različnih elementov ribje kulturne dediščine kot vsebin kulturnega izobraževanja in kulturnega turizma na območju LAS Gorenjska košarica.

CILJI OPERACIJE:

Operacija ima dva glavna, medsebojno povezana in sinergijska cilja:

 1. aktivna ohranitev bogate ribje kulturne dediščine, tako originalne kot tiste v posodobljeni in poustvarjeni obliki, ter širitev njenega poznavanja,
 2. aktivna in trajnostna uporaba ribje kulturne dediščine za kvalitetne in zanimive izobraževalne programe na temo kulturne dediščine ter inovativne in privlačne produkte oz. pakete kulturnega turizma (zagotavlja ohranitev dediščine kot spodbude za razvoj turizma).
AKTIVNOSTI OPERACIJE:
 1. vodenje, koordinacija in promocija operacije,
 2. oblikovanje vizije ribje kulturne dediščine Gorenjske ter izvedba mrežnega Ribjega festivala Gorenjske,
 3. razvoj in vzpostavitev opreme in lokacij za interpretacijo ribje kulturne dediščine.
REZULTAT OPERACIJE:
 1. Novo zaposlena oseba pri partnerju Turizem Bohinj za dolgoročno koordinacijo programov izobraževanja o ribji kulturni dediščini in ponudbe kulturnega turizma;
 2. Razvita vizija in načrt predstavljanja in spoznavanja ribje kulturne dediščine na Gorenjskem s poudarkom na Bohinju in deloma drugih lokacija Ribjega festivala Gorenjske v okviru česar oblikovan program celovitega Ribjega festivala Gorenjske kot interpretacijskega orodja te dediščine (vsaj 10 udeleženih deležnikov);
 3. 2 x pilotna izvedba celovitega Ribjega festivala Gorenjske v letu 2019 in 2020 v Bohinju in partnerskih območjih (skupaj vsaj 200 udeležencev);
 4. Opreme za predstavljanje vsebin in akterjev ribje kulturne dediščine na dogodkih Ribjega festivala Gorenjske in manjših povezanih dogodkih v Bohinju (12 tematsko označenih stojnic);
 5. Aktivno učno območje ribje kulturne dediščine na raki-mlinščici Pretovka v Stari Fužini in hkrati vzpostavljeno tamkajšnje tradicionalno ribolovno območja na podlagi obnovitve oz. vzdrževalnih del; .
 6. interpretacijski načrt ribje kulturne dediščine Pretovke;
 7. 3 javni dogodki z izobraževalno-interpretacijskimi vsebinami o ribji kulturni dediščini na Pretovki (vsaj 40 udeležencev);
 8. 1 sklop izobraževalnih ter svetovalnih aktivnosti za krajinsko in arhitekturno urejanje novih potencialnih lokacij za izobraževanje o ribji kulturni dediščini na temo rib, ribogojstva, sobivanja človek-ribe, ribištva in ribje kulinarike ter z dediščino povezan sonaravni kulturni turizem (vsaj 12 udeležencev);
 9. Uspešno, pravilno, učinkovito izvedbo operacije, da se bo doseglo vse zastavljene cilje oz. rezultate, s pravilno izvedenimi postopki, vključno s poročanjem in uveljavljanjem stroškov operacije. To vključuje tudi zagotavljanje pravilnega in čim širšega obveščanja in informiranj javnosti glede financiranja iz ESPR oz. EU.

Povezava na spletno stran: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Povezava na spletno stran: Evropska komisija namenjena ESPR