Alpski biser! Odsek Save Bohinjke, s katerim gospodarijo v RD Bohinj, zaznamuje kristalno bistra voda, polna postrvi in lipanov.

Najdaljša slovenska reka Sava se rodi na dveh koncih in dveh straneh pod Triglavom. Naša Bohinjska Sava se rojeva v dramatičnih krčih izpod Sedmerih Triglavskih jezer in s polno gotovostjo si svoje ime nadene šele kakšnih 100 m pod jezerom, ko se iz jezera iztekajoča Jezernica združi z Mostnico. Potem nad Radovljico sklene zakonsko zvezo s Savo Dolinko in zveza dveh Sav razburkano zapusti Slovenijo in zapljuje v zrele in umirjene zakonske vode skozi nižine.

Za Savo Bohinjko je značilno, da je kljub manjšemu porečju v primerjavi s Savo Dolinko bolj vodnata od nje (povprečni pretok na vodomerni postaji Bodešče, tik pred sotočjem z Dolinko, znaša 23,6 m 3 /s). Reka ima malo površinskih pritokov, ki so praviloma kratki in skromni po izdatnosti.

V spodnjem toku, dolvodno od Nomenja, velik del vode, s katero se Bohinjka napaja, v dolino priteče podpovršinsko, po kraških podzemnih kanalih.

  • MOŽNOST RIBOLOVA: lipan, potočna postrv, šarenka, klen
  • VRSTA RIBOLOVA: muharjenje
  • DOVOLJENE VABE: umetna muha
  • TIP VODE: tekoča

Več o ribolovnih dovolilnicah
Kupi dovolilnico na spletu