Bohinjsko jezero

Ribiška družina Bohinj je bila na pobudo desetih zanesenjakov iz Bohinja ustanovljena 31. 1. 1999 in je najprej delovala kot Ribiško društvo Bohinj, kasneje pa se je na podlagi sklepa zbora članov preimenovala v Ribiško družino Bohinj in prevzela v upravljanje bohinjski ribiški okoliš.

Poleg ustanovitvenega leta je bilo 2008 tudi prelomno leto, kajti takrat je Občina Bohinj podelila stavbno pravico na zemljišču, kjer se je pozneje pričelo z izgradnjo doma in ribogojnice. Oktobra istega leta je bila z Ministrstvom za kmetijstvo RS podpisana koncesijska pogodba, na podlagi katere imajo bohinjski ribiči pravico in dolžnost upravljati z bohinjskim ribiškim okolišem za dobo 30 let.

Poslanstvo ribiške družine je druženje ribičev, ohranjanje čiste in neokrnjene narave, skrb za vodni živelj v naših vodah, osveščanje ljudi, še zlasti mladih in vseh nas, ki živimo v tem okolju, da spoštujemo naravo in v njenih lepotah najdemo svoj mir in zadovoljstvo.

Ribištvo v Bohinju ima pestro in bogato zgodovino. Leta 1942 je bila v Bohinjski Bistrici pri Zoisovem gradu zgrajena ena prvih ribogojnic v Evropi, ki je bila v tistih časih zelo moderna. Naj omenimo še ribogojnico pod Pršivcem, kjer je bilo vsako leto vzrejenih tudi do dva milijona mladic lipana, hranili pa so jih izključno s planktonom, ki so ga lovili v Bohinjskem jezeru.