V Bohinju ima ribištvo pestro in bogato zgodovino. Leta 1942 je bila v Bohinjski Bistrici pri Zoisovem gradu zgrajena ena prvih ribogojnic v Evropi in je bila za tiste čase zelo sodobna. Omeniti velja tudi ribogojnico na Bohinjskem jezeru pod Pršivcem, s katero je upravljal Zavod za ribištvo RS in so v njej vsako leto vzredili tudi do dva milijona mladic lipana, hranili pa so jih izključno s planktonom, ki so ga lovili v Bohinjskem jezeru.

Ribiška družina Bohinj je bila na pobudo desetih zanesenjakov iz Bohinja ustanovljena 16. 1. 1992. Najprej je delovala kod Ribiško društvo Bohinj, pozneje pa se je na podlagi sklepa zbora članov preimenovala v Ribiško družino Bohinj in v upravljanje prevzela Bohinjski ribiški okoliš. 

Vsekakor leto 2008, poleg ustanovitve RD Bohinj, lahko štejemo za prelomno, kajti tistega leta so bohinjski ribiči od Občine Bohinj dobili stavbno pravico na zemljišču, kjer so pozneje začeli graditi svoj dom in ribogojnico, v oktobru istega leta pa so z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS podpisali koncesijsko pogodbo, na podlagi katere imajo bohinjski ribiči pravico in dolžnost upravljati z Bohinjskim ribiškim okolišem nadaljnjih 30 let.

Glavne dejavnosti

Glavni cilj poslanstva ribiške družine je druženje ribičev, ohranjanje čiste in neokrnjene narave, skrb za vodni živelj v naših vodah, ozaveščanje ljudi, predvsem mladih in vseh, ki živijo v tamkajšnjem okolju, da bodo naravo spoštovali in v njenih lepotah našli svoj mir in zadovoljstvo. Prizadevajo si, glede na finančne zmožnosti, tudi za dokončanje ribiškega doma in ribogojnice ob njem, kar je povezano z vlaganjem precejšnih finančnih sredstev. 

Ribiška družina Bohinj velik pomen  namenja tudi ribolovnemu turizmu in s tem promociji Bohinja v svet.  Pri tem se lahko pohvalijo z dobrim sodelovanjem z Občino Bohinj, Turizmom Bohinj in Turističnim društvom Bohinj. S slednjima so ob njuni denarni pomoči letos izdali publikacijo Ribolov v Bohinju v štirih jezikih in nakladi 7.000 izvodov, kar jim bo v veliko pomoč pri nadaljnji promociji RD. Z Občino Bohinj in Turizmom Bohinj uspešno sodelujejo tudi pri projektu Ribja kulturna dediščina,  pri čemer bodo pridobili znatna finančna sredstva in tako ublažili izpad prihodkov od prodaje turističnih ribolovnih dovolilnic v letošnji sezoni zaradi epidemije virusa covid-19, ki je povzročil za več kot 60 % izpada dohodka.

Ribolov

RD Bohinj upravlja z Bohinjskim ribiškim okolišem, ki obsega Bohinjsko jezero, Savo Bohinjko, potoke Savico, Mostnico, Bistrico in potoka Ribnica ter Suha,  v katerih živi potočna postrv, ki je gensko čista. Iz  ribiškega okoliša je izvzeta Sava Bohinjka s pritoki od cestnega mostu v Bohinjski Bistrici do  jezu v Soteski, s katerim upravlja Zavod za ribištvo Republike Slovenije. Nakup ribolovnih dovolilnic je mogoč prek spletne prodaje www. ribiskekarte.si/rd-bohinj in na prodajnih mestih na celotnem območju Bohinja., TD Bohinj, Govic, d. o. o., Fauna, d. o. o., LD turizem, Hotel Tripič, Impel, d. o. o., Pac, d. o. o.

Mladi ribiči

V ribiški družini ves čas namenjajo veliko pozornost tudi mladim ribičem, sodelujejo z učenci OŠ iz Bohinjske Bistrice, ki jih tudi obiščejo v sklopu učnega predmeta biologija, kjer jih v ribogojnici seznanijo s poslanstvom in delom ribičev. Trudijo se, da bi v svoje vrste pridobili čim več mladih, kjer v zadnjem času niso preveč uspešni, saj med mladimi ni zanimanja za ribolov, a vedno je treba optimistično zreti v prihodnost.  

Nuška Božičnik, Marko Krajnc